Cultureel Maçonniek Centrum (CMC)

In het voormalige koetshuis, behorend bij het Ordegebouw, is sinds 1995 het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ (CMC) gevestigd. Het CMC is […]

Werken met symbolen en rituelen

Vrijmetselaren defi niëren de vrijmetselarij ook wel eens als een organisatie die gebruik maakt van rituelen en symbolen. Het gebruik van […]

Hoe word je vrijmetselaar?

De meeste kandidaten voor een lidmaatschap van een loge melden zich aan door tussenkomst van een lid van een loge. […]

Het Cultureel Maçonniek Centrum

Documentatiecentrum en museum Bron: het blad Vrijmetselarij, jaargang 65, nr. 10, december 2011 (pub). In het voormalige koetshuis, behorend bij […]

Werken aan de ruwe steen in de 2e graad

DE GEZELVRIJMETSELAAR Na het leerling-vrijmetselaarschap, volgt de bevordering tot gezel-vrijmetselaar. Wat is dan het belangrijkste dat de gezel-vrijmetselaar in de […]