Werken aan de ruwe steen in de 2e graad

DE GEZELVRIJMETSELAAR

Na het leerling-vrijmetselaarschap, volgt de bevordering tot gezel-vrijmetselaar. Wat is dan het belangrijkste dat de gezel-vrijmetselaar in de vrijmetselarij ontdekt heeft? Drie gezellen-vrijmetselaar geven hun mening.

Bron: het blad Vrijmetselarij, jaargang 65, nr. 10, december 2011 (pub).
Onder redactie van Ed Worm – Foto’s: Paul Mellaart.

CHARLES NIX | Gezel-vrijmetselaar
loge Broedertrouw, nr. 63 | Doetinchem

”Vrijmetselaren gaan ervan uit dat, wat de ander ook zegt en doet, dit bij hem steeds berust op waardevolle ideeën en eerlijke, constructieve intenties.”

”Vrijmetselaren gaan ervan uit dat, wat de ander ook zegt en
doet, dit bij hem steeds berust op waardevolle ideeën en eerlijke,
constructieve intenties.”

“Wat is het belangrijkste dat ik tot nu toe in de vrijmetselarij heb opgedaan? Als ik terugkijk heb ik altijd hard gewerkt, vele contacten gehad en leuke hobby’s. Mijn leven zat helemaal vol. Toch was ik altijd wel op zoek, al wist ik niet waarnaar. De laatste jaren is mijn leven in een rustiger vaarwater gekomen en waarschijnlijk sta ik daarom meer open voor nieuwe ontwikkelingen.”

“Mij bevalt de wijze waarop de broeders met elkaar omgaan. Ik voel een aparte sfeer, warm en respectvol; dit spreekt mij aan! Vrijmetselaren gaan ervan uit dat, wat de ander ook zegt en doet, dit bij hem steeds berust op waardevolle ideeën en eerlijke, constructieve intenties. Dus ook als hij fouten maakt of tekortkomingen vertoont. Deze constructieve houding is met name van belang als de medebroeder iets doet of zegt waarmee je moeite hebt. Deze attitude vind ik heel belangrijk en tref ik in ieder geval in mijn eigen loge aan. Wij zijn in elkaar geïnteresseerd, kennen elkaars situatie en bieden concrete hulp. In mijn loge toont men zich aan elkaar zoals men is, bereid tot nieuwe inzichten, alles in een veilige sfeer met een absolute discretie naar buiten.”

“De volgende defi nitie verwoordt precies mijn ervaring: ‘In de beslotenheid van de broederschap is iedereen gelijk. Er wordt niet gerekend, er wordt niets vergeleken. En al is vrijmetselarij een bewuste keuze, je broeders kies je niet. Ze zijn er gewoon. Je aanvaardt ze en ze aanvaarden jou, zonder beoordeling, zonder bijbedoelingen. Elk met zijn eigenheid, zijn originaliteit, zijn kwetsbaarheid en zijn beperktheid, in een zonderlinge vorm van vertrouwen’.”

HANS KLETON | Gezel-vrijmetselaar
loge Herrezen Land, nr. 290 | Almere

”Ik heb bij de vrijmetselarij veel nieuwe inzichten geleerd. Inzichten die ik waarschijnlijk nooit ergens anders zou hebben meegekregen.”

”Ik heb bij de vrijmetselarij veel nieuwe inzichten geleerd. Inzichten die ik waarschijnlijk nooit ergens anders zou hebben meegekregen.”

”Vanaf het moment waarop ik daadwerkelijk werd opgenomen in de Loge, is de opdracht van elke leerling, dus ook voor mij: ‘Ken U Zelve!’.”

“Tijdens de instructieavonden kreeg ik op mijn vragen steeds antwoorden die bij mij weer nieuwe vragen opriepen. ‘Op U komt het aan’, en dat is ook zo. Geen van mijn broeders kon mij direct helpen met de zoektocht naar mijzelf. Maar ook kon niemand mij zeggen of het goed of fout was wat ik deed. Immers, er is geen goed of fout, er is alleen jezelf. De weg naar het licht, is een weg langs vele hindernissen die ik alleen zelf kan overwinnen.”

”Ik heb bij de vrijmetselarij veel nieuwe inzichten geleerd. Inzichten die ik waarschijnlijk nooit ergens anders zou hebben meegekregen. Of het nu is tijdens een comparitie, een open loge of na een instructieavond, elke week leer ik weer iets over mijzelf.”

“In de ritualen zie ik steeds weer iets wat ik kan gebruiken op mijn reis naar het licht. Het respect voor elkaar tijdens een comparitie, heeft een groot effect ook op mijn verdere profane leven. Om dat te mogen ervaren is geweldig.”

“Als een vrijmetselaar mij zou vragen welk gereedschap voor mij het belangrijkste is, zou ik zeggen het breekijzer en de winkelhaak. Het breekijzer om de ruwe kanten in mij naar boven te brengen en de winkelhaak om te kijken of de door mij gedane arbeid een mooie vlakke kant en een haakse hoek heeft opgeleverd.”

“En als een van mijn broeders mij nu zou vragen, wat heeft de vrijmetselarij jou gebracht, dan zou ik antwoorden: De kracht om door te gaan, de schoonheid van de ritualen én de wijsheid meer aan mijzelf te werken.”

HARRY HOLLANDERS | Gezel-vrijmetselaar
loge Gezellen van St Jan, nr. 257 | Den Bosch

”Je mening leren vormen en kunnen uitstralen, in je eigen authenticiteit blijven handelen ook al waait er af en toe een frisse tegenwind, zijn voor mij belangrijke en zingevende leermomenten.”

”Je mening leren vormen en kunnen uitstralen, in je eigen authenticiteit blijven handelen ook al waait er af en toe een frisse tegenwind, zijn voor mij belangrijke en zingevende leermomenten.”

”Het is erg moeilijk een keuze te maken uit de vele ervaringen die ik als beginnend vrijmetselaar heb opgedaan. Vele aspecten van deze bewuste stap zijn voor mij waardevol. De aanwezige broederschap in mijn loge staat hierin het dichtst bij mijn hart. Vanaf het eerste begin werd ik met een oprechte geïnteresseerdheid welkom geheten in een voor mij volstrekt onbekende omgeving.”

“De broeders die ik beter heb leren kennen zijn onderling betrokken en kijken belangstellend naar de mens achter de mens; ik vind dat een prachtige gewaarwording. De vorming van onze broederketen is daarvan het levende bewijs. Het geeft mij de hoop en het vertrouwen dat we samen de aardse wereld kunnen omspannen en toch bedachtzaam en betrokken midden in de samenleving kunnen staan. Van jong tot oud, van leerling tot meester, samen de gezamenlijke energie voelen van onze broederketen, is een intense beleving die keer op keer op mij een diepe indruk maakt.”

“Het streven een beter mens te worden is mijn belangrijkste motief geweest vrijmetselaar te worden. Dit streven en het daarbij behorende leren werken aan jezelf, is volgens mij een levenslang transformatieproces dat veel doorzettingsvermogen en discipline vraagt. In onderlinge verdraagzaamheid in vrijheid kunnen spreken en bewegen binnen de loge, zijn geweldige ingrediënten die mij helpen bij dit permanente proces. Je mening leren vormen en kunnen uitstralen, in je eigen authenticiteit blijven handelen, ook al waait er af en toe een frisse tegenwind, zijn voor mij belangrijke en zingevende leermomenten.”

“Inmiddels weet ik na 2 jaar dat de reis van mijn leven een extra fundament heeft gekregen waarop ik de rest van mijn leven kan vertrouwen en bouwen; de vrijmetselarij, mijn loge en haar waardevolle broederschap.”