EEN UITNODIGENDE HAND

Voorwoord van grootmeester Willem Meijer, Vrijmetselarij

Bron: het blad Vrijmetselarij, jaargang 66, nr. 7, september 2012 (pub).

Een handdruk als kennismaking… Een vertrouwd ritueel in vele culturen, ook buiten Europa.

Een gastvrij uitnodigend gebaar… Wees welkom in ons midden en denk met ons mee. Met een duidelijke suggestie: de methode die wij maçons – vrijmetselaren – in de laatste drie eeuwenhebben ontwikkeld is misschien ook wel iets voor u.

Géén al te eenvoudige antwoorden op de vraag ‘waarheen?’, maar wel het aanreiken van gereedschappen om u zelf een weg te helpen banen. Het beoefenen van rituelen is belangrijk…

Voor een vrijmetselaar én voor ieder van zijn medeburgers.

Met hartelijke groet,

Willem S. Meijer,
Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.