VAN DE GROOTMEESTER (december 2011)

Voorwoord van grootmeester Willem Meijer, Vrijmetselarij

Bron: het blad Vrijmetselarij, jaargang 65, nr. 10, december 2011 (pub).

Vrijmetselarij… Voor haar beoefenaren een wezenlijk onderdeel van hun leven. En voor anderen

een vaak met sympathie – en soms met argwaan – bekeken geestelijke stroming. Een methode voor zelfontplooiing als mens, samen met onze ‘medereizigers’ op planeet Aarde, evenzeer op zoek naar antwoorden op essentiële vragen als wijzelf.

Vrijmetselarij… Openstaan voor de zienswijzen van anderen, bereid zijn ook hun gedachten en gevoelens over ons aller ‘condition humaine’ welwillend te overwegen. Opzoeken wat mensen verbindt en trachten weg te nemen wat hen verdeelt, streven naar een allen verbindende broederschap. Besef van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Vrijmetselarij… Streven naar perfectie, maar zonder de illusie die ooit volledig te zullen bereiken.

Met hartelijke groet,

Willem S. Meijer,
Grootmeester
van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.