Meesters-vrijmetselaar over: Vrijmetselarij dagelijks…

Wat heb je aan vrijmetselarij in het dagelijks leven? Maakt het een ander mens van je? Biedt het voordelen? Of kleven er juist voor-oordelen aan? Drie meesters-vrijmetselaar laten hun licht erover schijnen.

Onder redactie van Ed Worm – foto’s: Paul Mellaart.

‘IK HEB GELEERD MIJN EMOTIES TE BEGRIJPEN’

stroboschCEES STROBOSCH (67), meester-vrijmetselaar. Lid van loge ‘Quintessens’, ’s-Hertogenbosch.

“Dit jaar ben ik 35 jaar vrijmetselaar. Met veel plezier. De broederschap is zodanig vervlochten in mijn leven dat ik geen onderscheid meer kan maken tussen ‘wel of niet’. Dat maakt het dus moeilijk om een helder antwoord te geven op de vraag wat ik er aan heb of heb gehad in mijn dagelijkse leven.”

“Ben ik door de vrijmetselarij een beter mens geworden? Ik heb daar geen bewijs voor kunnen vinden. Nou wordt er in de vrijmetselarij weinig bewezen. Je moet je zoektocht naar waarheid zelf afl eggen. En toch ben ik er van overtuigd dat de vrijmetselarij met mij iets heeft gedaan, om niet te zeggen veel voor mij heeft betekend. Ik ben een ander mens geworden dan ik was geworden zonder mijn deelname aan deze broederschap. Ik heb er geleerd mijn emoties te begrijpen. Ik ben gaan nadenken over mijn lichte en donkere kanten en ben daardoor beter in staat mijn emoties te plaatsen.” “Ieder mens heeft een identiteit. Het is de optelsom van al je eigenschappen en vermogens. Die identiteit wordt niet alleen vanuit jezelf ontwikkeld maar wordt ook gevormd door je omgeving. Het beoefenen van de ‘Koninklijke Kunst’ heeft mij met open oog en oor leren kijken en luisteren naar mijn medemens en de interactie tussen mensen.

Afstand nemen; geen vooroordelen of oordelen vellen zonder refl ectie. Ik draag zorg voor mijn omgeving en doe daar daadwerkelijk wat mee.”

“Niet het resultaat telt maar de weg er naar toe. Dat zei mijn fitnesstrainer laatst tegen me. Een nieuwe loge oprichten,
dat waarmee ik me de afgelopen 2 jaar intensief bezig heb gehouden, is meesterarbeid waarvan de schoonheid zich openbaart als je terugkijkt naar de weg die je bent gegaan. En die weg is nog niet ten einde, want er openbaart zich altijd een nieuwe horizon. Er is nog zoveel meer te leren.”

‘HET VOELT ALS EEN WARME DEKEN, ZONDER KLAM TE WORDEN’

vansoestMARC VAN SOEST(50), meester-vrijmetselaar. Lid van loge ‘Van Aerssen Beyeren’, Roosendaal.

“‘De wereld lijkt verwarder en verdeelder dan ooit’, is van alle tijden. De razendsnelle ontwikkeling van media, techniek en internet, maken dat echter meer waar dan ooit. De waan van de dag regeert. Het zicht op het grote geheel vertroebelt. Waar doe je het uiteindelijk allemaal voor? Als organisatieadviseur met een eigen praktijk, zie ik regelmatig de vertwijfeling toeslaan. Door de wijze waarop wij, al dan niet ‘gedwongen’ door onze omgeving, ons leven vol plannen, creëren we onze eigen stress. Dat kost energie.”

“De donderdagavond in de loge is een moment van rust. De tijd nemen met elkaar van gedachten te wisselen, over onderwerpen die door de leden zelf worden ingebracht. De ontmoeting staat centraal. De waarheid is van iedereen. Gelijk krijgen niet relevant. Het voor jezelf op zoek gaan naar de betekenis der dingen en jouw betekenis in het geheel, is een avontuur op zich. In die zoektocht loopt de eigen ontwikkeling als een rode draad door de rituelen van de vrijmetselarij: leerling, gezel, meester…”

“De aandacht die wij besteden aan ritueel en symboliek, geeft mij soms een spirituele ervaring. Zoals bijvoorbeeld
de handelingen van de Japanse theeceremonie, die door de herhaling in de vorm, de inhoud steeds weer opnieuw én
intenser laat beleven. Hier het optimaal genieten van de thee en het in stand houden van verscheidene tradities die Japan rijk is. Zo ook werken de rituelen van de universele vrijmetselarij voor mij verhelderend, bevrijdend en verlichtend.”
“Na afl oop staat de inwendige mens centraal, die wordt gevoed met drank en soms spijs. In onze loge laat zich dat het best omschrijven met de begrippen ‘broederlijk’, ‘belangstellend’ en ‘bourgondisch’. Ons devies is: ‘Libera et vacua mente – Vrij en open van geest’. Een eigentijdse openheid, ruimdenkendheid en gastvrijheid voeren de boventoon. Het voelt als een warme deken, zonder klam te worden.”

“Hoe moe ik aan het einde van de week ook ben, die donderdagavond kom ik altijd met meer energie thuis, dan ik had toen ik vertrok!”

‘HET ZIJN VAAK FASCINERENDE INZICHTEN, DIE TE DENKEN GEVEN’

geeratzMISJA GEERATZ (45), meester-vrijmetselaar. Lid van loge ‘la Simplicité’, Venlo.

“Elke maçon zal een eigen verhaal hebben bij de vraag wat de vrijmetselarij hem gebracht heeft in het leven. Het zijnvaak fascinerende inzichten, die te denken geven.  Als ik het zou moeten omschrijven dan zou ik zeggen dat voor mij de vrijmetselarij een continu bewustwordingsproces is.  Bewustwording van mijzelf en mijn plaats ten opzichte van mijn medemens, een kompas.”

“En waar leidt dit dan toe? Heb je daar iets aan? Ik ben er sterk van overtuigd dat ikzelf verantwoordelijk ben voor alles dat
in mijn leven gebeurt en hoe ik omga met omstandigheden waarop ik geen invloed heb. Met dat in gedachten is het
belangrijk wat die keuzes bepaalt, wat mij drijft in het maken van die keuzes. En daar komt de vrijmetselarij om de hoek
kijken.”

“De vrijmetselarij heeft voor mij een aantal uitgangspunten gevormd, die het kader vormen waarbinnen ik min of meer
bewust keuzes maak. Een aantal van die uitgangspunten: liefde tot de medemens en in harmonie met mijzelf en mijn
omgeving. Daarbij probeer ik de geest te laten zegevieren over de stoffelijke wereld.“ “‘Tegenspoed legt het karakter bloot, voorspoed bedekt het’ Met tegenwind leer je jezelf veel beter kennen dan met de wind mee. Soms helpt de vrijmetselarij op die momenten als soort van extra zetje in de rug, om het juiste te doen.”

“Is daar de vrijmetselarij voor nodig? Nee, noodzakelijk is zij daarbij niet. Er zijn tal van andere manieren om bewust en in harmonie met je omgeving te leren leven en te leven. Maar het was juist de vrijmetselarij die mij zo aansprak en die voor mij de randvoorwaarden schept om tot verdieping te komen, zonder daarbij dogma’s op te leggen die mij beperken. Neem daarbij de broeders, die ook dwalen en zoekende zijn en waarmee je een stukje mee op kunt lopen en die, niet te vergeten, zorgen voor een hoop gezelligheid, en voilà, voor mij voldoende redenen om aan te kloppen bij een loge.