Cartoon Logelichten: ‘Belangstellenden’

In het blad Vrijmetselarij, jaargang 65, nr 10, december 2011 (pub).

broederbas_belangstellenden