Dag vd Vrijmetselarij

Dag van de Vrijmetselarij – za 10 sep 2016

Door heel Nederland staan de deuren van de Vrijmetselarij opnieuw allemaal tegelijk open.

Zaterdag 10 september is tevens Open Monumentendag. Dit jaar is het thema van de Open Monumentendag: ‘Symbolen en Iconen’. Vrijmetselaarssymboliek in logegebouwen sluit daarbij perfect aan.

Het statige pand Javastraat 2B is gebouwd in een historiserende stijl door A.P. Smits en J. Fels in opdracht van meubelfabrikant Pander. Het ligt in een van de voorname wijken van Den Haag, de Archipelbuurt, en kent een rijke historie. In de jaren veertig hield hier het gezantschap van Venezuela kantoor en tot voor kort was op dit adres gevestigd het Indisch Huis, een ontmoetingsplek voor Indische mensen en mensen met een Indische achtergrond.

Sinds kort hebben hier de Orde van Vrijmetselaren en het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) hun intrek genomen. Het CMC beheert de verzamelingen van de Orde: een bibliotheek, archieven en een museale collectie. Op de Open Monumentendag kunnen bezoekers de fraaie historische vertrekken van het Ordegebouw bezichtigen en krijgen ze bovendien een exclusieve ‘preview’ van het Vrijmetselarijmuseum en Studiecentrum in wording. Hier kan men een eerste indruk krijgen van de rituele gebruiken en symbolische beeldwereld van vrijmetselaren. Bijzondere ‘belevingsruimtes’ in het souterrain zijn de Wonderkamer, waar al enkele maçonnieke zeldzaamheden zijn geëxposeerd, en een nabootsing van de ‘Tempel’, waar vrijmetselaren hun rituele bijeenkomsten houden.

Te horen is daar dan onder meer dat vrijmetselarij eigenlijk een soort gilde is, waarbinnen symbolisch
wordt gewerkt.

Programma

  • Mogelijkheid tot bezichtiging van het Ordegebouw.
  • Informatie door leden van de Orde van Vrijmetselaren en de vijftien Haagse Loges.
  • Doorlopende informatieve videopresentaties.

Tijden

Zaterdag 10 september, 10.00 tot 17.00 uur zal het nieuwe Ordegebouw toegankelijk zijn voor belangstellenden.

Ordegebouw

Locatie

Javastraat 2B, 2585 AM Den Haag

Zie ook:
www.dagvandevrijmetselarij.nl

informatie Haagse Loges
Klik op:
regio Groot Den Haag op de Ordesite
webstite van de Haagse Loges

Informatie Open Monumentendag Den Haag
Klik op:
Open Monumentendag Den Haag